Podnośnik koszowy Wrocław – Wynajem

Zaproszenie

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Legnickiej Kapituła Sanktuarium i Bractwo Św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie maja zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w sesji naukowej pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, Biskupa Legnickiego i Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego poświęconej Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

"EUROPO - ODBUDUJ SWOJĄ JEDNOŚĆ DUCHOWĄ"

Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie, Ratusz Głogowski 27 października 2012r.

 

Więcej: Zaproszenie

 

Pielgrzymka do św. Zdzisławy

Kapituła Bractwa św. Jakuba zaprasza wszystkich członków i przyjaciół Bractwa do wspólnego pielgrzymowania – tym razem po pograniczu Polski, Czech i Niemiec.

 

Udajemy się do grobu patronki rodzin św. Zdzisławy Czeskiej w Jablonnem.

Wyjazd w dniu 29 września 2012 r. z Jakubowa o godzinie 6,00. Pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą w Bazylice Mniejszej św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy, przy grobie św. Zdzisławy, o godzinie 10,00.  Po mszy św. zwiedzimy Bazylikę.

Następnie udamy się  pieszą pielgrzymką do miejscowości Oybin (około 15 km),  gdzie zwidzimy ewangelicki kościół „na skale” oraz ruiny zamku i klasztoru Celestynów  w  Oybinie (Niemcy).

W drodze powrotnej wstąpimy do najstarszego klasztoru cysterek w Niemczech w  St. Marienthal.

Wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i trudu pielgrzymki, prosimy o deklaracje udziału.

Poniżej przedstawiam krótki życiorys św. Zdzisławy,  zaczerpnięty z portalu Opoka oraz Wikipedia.

Św. Zdzisława Czeska

Urodziła się w miejscowości Krzyż na Morawach. Rodzice Zdzisławy byli pobożnymi ludźmi. Zdzisława była najstarsza z pięciorga rodzeństwa. Otrzymała wszechstronne wykształcenie. Chociaż marzyła o życiu pustelnicy, to zgodnie z wolą rodziców, w wieku ok. 15 lat została wydana za mąż za Havla, pana na zamku Lemberk. Małżeństwo to miało czworo dzieci. Zdzisława wraz z mężem ufundowała 2 klasztory dominikańskie: w Turnovie i Jablonném. Prowadziła życie bardzo skromne, pomagając chorym i pielgrzymom. Współcześni nazywali ją Matką Biedaków.

Jej kult został zatwierdzony w  1907 roku, kanonizowana została w 1995 przez Jana Pawła II.

Jest patronką młodych małżeństw  i matek.

www.mkspeedrentacar.pl
Wypożyczalnia samochodów
http://mkspeedrentacar.pl/

 

   

POSIEDZENIE KAPITUŁY BRACTWA

Jakubów, dnia 20 sierpnia 2012 r.

 

Na podstawie art. 43.3 Statutu Bractwa zwołuję posiedzenie Kapituły Bractwa w siedzibie Bractwa w dniu 24 sierpnia o godz. 18,00.

Tematem posiedzenia będzie wybór członka Kapituły, który będzie pełnił obowiązki prezesa Bractwa do czasu wyboru Prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków Bractwa.

Zapraszam wszystkich członków Kapituły do wzięcia udziału w w/w posiedzeniu.

 

Z poważaniem

 

Stanisław Halarewicz

Wiceprezes Bractwa św. Jakuba Apostoła Starszego

   

Zaproszenie na uroczystości odpustowe

Zaproszenie

Dla uczczenia imienin Patrona naszego Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie mam zaszczyt zaprosić na uroczystości odpustowe w dniu 28 i 29 lipca 2012 roku.

W sobotę 28 lipca 2012 roku o godzinie 18.oo uroczystą Mszę Świętą odprawi ksiądz Proboszcz Parafii Św. Jakuba St. Ap. z Ośna Lubuskiego – Kanonik Piotr Grabowski. Po Mszy Świętej procesja z relikwiami Świętego Jakuba i tradycyjnie „Biesiada Jakubowa”, którą zakończy wieczornica w Sanktuarium i Apel Jasnogórski.

W niedzielę 29 lipca o godzinie 12.oo uroczystą Mszę Świętą odprawi ksiądz Kapelan Garnizonu Głogów porucznik Stanisław Denys. Po Mszy Świętej procesja z relikwiami Świętego Jakuba dookoła Sanktuarium.

   

Strona 1 z 30