Zaproszenie

Zaproszenie

 

J. E. Ks. Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Dyrektor Oddziału Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”

Kapituła Sanktuarium i Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie,

Ks. Kustosz Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie

mają zaszczyt zaprosić

 

Sz. Państwa Braci i Siostry.

 

 

na uroczystości piątej rocznicy nadania imienia szybowi SG-1

oraz jubileusz V – lecia erygowania Kościoła w Jakubowie do godności Sanktuarium, które odbędą się w dniu 4 czerwca 2012 r.

Rozpoczęcie Uroczystą Mszą Świętą polową o godzinie 11 00 w intencji pracowników KGHM Polska Miedź S.A., oraz wiernych z parafii Św. Jakuba,
o wstawiennictwo Św. Jakuba Apostoła Starszego i o bezpieczną pracę górników Polskiej Miedzi.

 

Podziękowanie za tegoroczna pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium Maryi Królowej Polski

5. Pielgrzymka Parafii Jakubowych ja Jasnej Górze

Jasna Góra, 29.04.2020

5. Pielgrzymka Parafii Jakubowych modliła się w sobotę, 28 kwietnia na Jasnej Górze z udziałem ok. 150 osób. Pielgrzymka co roku gromadzi wiernych należących do parafii św. Jakuba Starszego Apostoła – w Polsce są obecnie 153 takie parafie, w tym 3 sanktuaria: w Jakubowie, Lęborku i Szczyrku. Wielu pielgrzymów ubranych było w charakterystyczne płaszcze pielgrzyma, mieli również w widocznych miejscach umieszczone muszle św. Jakuba.

 

Głównym organizatorem pielgrzymki jest ks. kan. Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium św. Jakuba Starszego w Jakubowie, oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła istniejące przy tym sanktuarium.


„W tym roku pielgrzymka ma szczególny wymiar – łączymy ją z 30. rocznicą podpisania Aktu Zjednoczonej Europy przez bł. Jana Pawła II. 9 listopada w 1982 roku podpisał ten akt przy grobie św. Jakuba w Santiago de Compostela. W tym roku organizujemy wyjazd na tę rocznicę” – tłumaczy ks. Stanisław Czerwiński. W roku 1982 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Hiszpanii, w Santiago de Compostela, Akt Europejski, który stał się ideową podstawą dla dążeń do zjednoczenia Europy. Papież wskazał w nim na chrześcijańskie korzenie wszystkich narodów i krajów naszego kontynentu. Unia Europejska uznała szlak do Santiago de Compostela za najważniejszy oraz wezwała wszystkie rządy i instytucje do jego popularyzacji.


W pielgrzymce uczestniczą także wyznawcy szczególnego kultu św. Jakuba Starszego Apostoła. Wielu z nich pielgrzymowało niezwykłymi szlakami nazywanymi camino, do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła, do Santiago de Compostela. Różnymi drogami do Santiago już od 1000 lat wędrują pielgrzymi. Przez pielgrzymowanie chcą zbliżyć się ku Bogu, pojednać ze światem i znaleźć wewnętrzne ukojenie.


„Sanktuarium w Santiago jest ogromne. Wrażenie robią tłumy ludzi, które pojawiają się już przed samym Santiago, które czekają przed sanktuarium. W samym sanktuarium są ogromne organy, które potęgują wrażenie – opowiada Mirosław Rusin z parafii św. Jakuba w Simoradzu k. Skoczowa, uczestnik pielgrzymki do Santiago de Compostela w 2010 roku (Roku św. Jakuba) - Końcowym epizodem jest to kadzidło, które jest zawieszone pod sufitem, które ‘tańczy’. To kadzidło było po to, że pielgrzym, który przychodzi, który wędrował ileś dni, czy pól roku – że on troszeczkę śmierdzi, więc to kadziło miało na celu to, żeby ten zapach troszeczkę zmienić…, żeby to sanktuarium było miejscem uświęconym, miejscem, które jest kresem podróży, że osiągnęło się to, co chciało się osiągnąć. Dla jednych to być może to, że doszedł, dla innych – że zmienił swoje życie”.


Ks. Stanisław Czerwiński informuje, że w tym roku sanktuarium w Jakubowie świętuje 5. rocznicę powstania. Z tej racji zrodziła się inicjatywa powołania w Polsce Kongregacji św. Jakuba. „Ma się to nazwać Congregatio Camino de Polonia. Chodzi o to, żeby wszystkie podmioty, które zajęły się odtwarzaniem kultu św. Jakuba w Polsce, a więc przede wszystkim nasze Bractwo, Przyjaciele Dróg św. Jakuba, Polski Klub Camino czy parafialne zespoły przy parafiach św. Jakuba, zgromadzić w jedno”.


W Polsce odtworzono ponad 20 szlaków św. Jakuba, oznakowano ponad 3 tys. kilometrów drogi. Ks. Stanisław Czerwiński serdecznie zachęca do wyruszenia na camino: „To są indywidualne rekolekcje w drodze, sam z Bogiem, sam z różańcem w ręku, spotykając na drodze Boga, ale Boga który mówi przez ludzi, przez swoje kościoły. Ta Kongregacja ma się przede wszystkim zająć pielgrzymem – od początku, od tego gdzie będzie spał i co będzie jadł, po duchowe zabezpieczenie, żeby ta jego pielgrzymka jak najpełniej zaowocowała w życiu”.


Pielgrzymce od 5 lat, a więc i dziś, towarzyszą relikwie św. Jakuba Apostoła Starszego z Jakubowa, które zostały przywiezione z Watykanu w 2005 roku. Pielgrzymi przywieźli także figurę św. Jakuba. Sanktuarium w Jakubowie jest też w posiadaniu relikwii bł. Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki, które również zostały przywiezione na Jasną Górę.


Od godz. 11.00 pielgrzymi spotkali się w Sali o. Kordeckiego, a następnie o godz. 13.00 rozpoczęła się Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium św. Jakuba Starszego w Jakubowie (powitanie, homilia). Mszę św. zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej.


o. Stanisław Tomoń

 


Jasna Góra: ogólnopolska pielgrzymka parafii noszących wezwanie św. Jakuba

it, Jasna Góra, 2020-04-28

V Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła przybyła na Jasną Górę. Celem spotkania jest ożywianie kultu św. Jakuba Starszego i przypomnienie, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu. Podczas spotkania podpisany został akt powołania Kongregacji św. Jakuba.


Do Kongregacji św. Jakuba należeć będą różne grupy i indywidualni wierni, którym bliski jest kult Apostoła i którzy chcą go odnawiać. Kongregacja jest odpowiedzią na wezwanie bł. Jana Pawła II, który 30 lat temu podpisał akt zjednoczonej Europy przy grobie św. Jakuba w Hiszpanii.

Jak powiedział ks. Stanisław Czerwiński, kustosz Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie k/Głogowa i inicjator pielgrzymki, powołanie Kongregacji jest spełnieniem woli bł. Jana Pawła II, któremu zależało na tym, żeby ten akt, te słowa, które były w nim zawarte były realizowane. W tym akcie z 9 listopada 1982 r. zawarte były słowa, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.

"Chcemy, by ta świadomość wzrastała, by się rodziła wśród Polaków, wśród Europejczyków właśnie w pielgrzymowaniu tu na Jasną Górę, do Jerozolimy, do Hiszpanii i do innych miejsc świętych – podkreślił ks. Czerwiński. Dodał, że wszystkie działania podejmowane przez różne środowiska jakubowe, mają wspólny cel - ożywienie kultu tego świętego Apostoła.

W Polsce odtwarza się szlaki, którymi niegdyś pielgrzymowano do grobu św. Jakuba Starszego w hiszpańskim Santiago de Compostela. Wiodą one okolicami, w których znajdują się wspaniałe zabytki i piękne krajobrazy. Większość tras jakubowych pokrywa się z pieszymi i rowerowymi szlakami wytyczonymi niegdyś przez PTTK i inne organizacje. Teraz sięgnięto do religijnych korzeni tras, wcześniej świadomie omijanych, zastępowanych przez pomniki chwały komunistycznej władzy.

Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 3 tys. oznakowanych muszlą św. Jakuba szlaków pielgrzymkowych. – Ożywienie tych szlaków dzisiaj jest bardzo ważne, jest to sprawa troski o odnajdowanie Boga, jest to sprawa wiary, by pomagać ludziom stawać się lepszymi, by w materializmie życia nie zagubili tego co najważniejsze – podkreślił ks. Czerwiński.

Szlaki jakubowe służą do realizowania tzw. camino. Camino to droga dla każdego, o tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność Europy albo po prostu – zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. To właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze”.

Szlaki Jakubowe w całej Europie powstają, a raczej są odnawiane, z coraz większym rozpędem. Liczba chętnych do podróży tymi trasami rośnie jeszcze szybciej. Coraz częściej także w Polsce pojawiają się zagraniczni pielgrzymi, pragnący przejść cały europejski szlak jakubowy.

Obok Dróg św. Jakuba w Polsce istnieje także ponad 150 parafii, których patronem jest Apostoł.

Od kilku lat istnieje stowarzyszenie „Bractwo św. Jakuba Apostoła”. Jego celem jest pomoc w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy, które niegdyś łączyło kraje, regiony i ludzi. Zadaniem bractwa jest także wspieranie tradycji europejskich związanych z szerzeniem ruchu pielgrzymkowego pw. św. Jakuba Apostoła, włączenie Polaków w coraz powszechniejszy ruch osób świeckich z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Czech wspierających ideę pielgrzymek związanych ze św. Jakubem, a także opieka i nadzór nad powstającymi z inicjatywy Bractwa szlakami św. Jakuba Apostoła w Polsce.

Jasna Góra jako miejsce pielgrzymkowe jest także od dawna związana z kultem św. Jakuba. Muszla, symbol pielgrzymujących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, od roku 1723 widnieje w głównej bramie Sanktuarium, bramie Jerzego Lubomirskiego. W Kaplicy Matki Bożej jest także figura Jakuba Większego.

Św. Jakub Starszy Apostoł należał do grona najbardziej zaufanych uczniów Jezusa Chrystusa. Zginął, jako pierwszy śmiercią męczeńską w Jerozolimie, ścięty mieczem za panowania Heroda Agryppy. W Europie czczony jest przede wszystkim, jako patron podróżujących.

Kilkuset uczestników jasnogórskiej pielgrzymki parafii św. Jakuba przeszło najpierw w procesji z częstochowskiego kościoła św. Jakuba, gdzie wysłuchali konferencji. Na Jasnej Górze wierni uczestniczyli we Mszy św., podczas której ponowili akt zawierzenia Matce Bożej. Spotkanie zakończyła droga krzyżowa po wałach.

 

 


Jasna Góra: ogólnopolska pielgrzymka parafii noszących wezwanie św. Jakuba

it, Jasna Góra, 2020-04-28

V Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła przybyła na Jasną Górę. Celem spotkania jest ożywianie kultu św. Jakuba Starszego i przypomnienie, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu. Podczas spotkania podpisany został akt powołania Kongregacji św. Jakuba.

Do Kongregacji św. Jakuba należeć będą różne grupy i indywidualni wierni, którym bliski jest kult Apostoła i którzy chcą go odnawiać. Kongregacja jest odpowiedzią na wezwanie bł. Jana Pawła II, który 30 lat temu podpisał akt zjednoczonej Europy przy grobie św. Jakuba w Hiszpanii.

Jak powiedział ks. Stanisław Czerwiński, kustosz Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie k/Głogowa i inicjator pielgrzymki, powołanie Kongregacji jest spełnieniem woli bł. Jana Pawła II, któremu zależało na tym, żeby ten akt, te słowa, które były w nim zawarte były realizowane. W tym akcie z 9 listopada 1982 r. zawarte były słowa, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.

"Chcemy, by ta świadomość wzrastała, by się rodziła wśród Polaków, wśród Europejczyków właśnie w pielgrzymowaniu tu na Jasną Górę, do Jerozolimy, do Hiszpanii i do innych miejsc świętych – podkreślił ks. Czerwiński. Dodał, że wszystkie działania podejmowane przez różne środowiska jakubowe, mają wspólny cel - ożywienie kultu tego świętego Apostoła.

W Polsce odtwarza się szlaki, którymi niegdyś pielgrzymowano do grobu św. Jakuba Starszego w hiszpańskim Santiago de Compostela. Wiodą one okolicami, w których znajdują się wspaniałe zabytki i piękne krajobrazy. Większość tras jakubowych pokrywa się z pieszymi i rowerowymi szlakami wytyczonymi niegdyś przez PTTK i inne organizacje. Teraz sięgnięto do religijnych korzeni tras, wcześniej świadomie omijanych, zastępowanych przez pomniki chwały komunistycznej władzy.

Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 3 tys. oznakowanych muszlą św. Jakuba szlaków pielgrzymkowych. – Ożywienie tych szlaków dzisiaj jest bardzo ważne, jest to sprawa troski o odnajdowanie Boga, jest to sprawa wiary, by pomagać ludziom stawać się lepszymi, by w materializmie życia nie zagubili tego co najważniejsze – podkreślił ks. Czerwiński.

Szlaki jakubowe służą do realizowania tzw. camino. Camino to droga dla każdego, o tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność Europy albo po prostu – zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. To właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze”.

Szlaki Jakubowe w całej Europie powstają, a raczej są odnawiane, z coraz większym rozpędem. Liczba chętnych do podróży tymi trasami rośnie jeszcze szybciej. Coraz częściej także w Polsce pojawiają się zagraniczni pielgrzymi, pragnący przejść cały europejski szlak jakubowy.

Obok Dróg św. Jakuba w Polsce istnieje także ponad 150 parafii, których patronem jest Apostoł.

Od kilku lat istnieje stowarzyszenie „Bractwo św. Jakuba Apostoła”. Jego celem jest pomoc w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy, które niegdyś łączyło kraje, regiony i ludzi. Zadaniem bractwa jest także wspieranie tradycji europejskich związanych z szerzeniem ruchu pielgrzymkowego pw. św. Jakuba Apostoła, włączenie Polaków w coraz powszechniejszy ruch osób świeckich z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Czech wspierających ideę pielgrzymek związanych ze św. Jakubem, a także opieka i nadzór nad powstającymi z inicjatywy Bractwa szlakami św. Jakuba Apostoła w Polsce.

Jasna Góra jako miejsce pielgrzymkowe jest także od dawna związana z kultem św. Jakuba. Muszla, symbol pielgrzymujących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, od roku 1723 widnieje w głównej bramie Sanktuarium, bramie Jerzego Lubomirskiego. W Kaplicy Matki Bożej jest także figura Jakuba Większego.

Św. Jakub Starszy Apostoł należał do grona najbardziej zaufanych uczniów Jezusa Chrystusa. Zginął, jako pierwszy śmiercią męczeńską w Jerozolimie, ścięty mieczem za panowania Heroda Agryppy. W Europie czczony jest przede wszystkim, jako patron podróżujących.

Kilkuset uczestników jasnogórskiej pielgrzymki parafii św. Jakuba przeszło najpierw w procesji z częstochowskiego kościoła św. Jakuba, gdzie wysłuchali konferencji. Na Jasnej Górze wierni uczestniczyli we Mszy św., podczas której ponowili akt zawierzenia Matce Bożej. Spotkanie zakończyła droga krzyżowa po wałach.   

Podziękowanie

   

Zaproszenie

   

Strona 2 z 30