Zarząd i Kapituła Bractwa

Pobierz deklarację członkowską

Skład Prezydium Kapituły :

  Prezes - Henryk Karaś
  Wiceprezesi :
  - ks. Stanisław Czerwiński
  - Stanisław Halarewicz
  Sekretarz - Alicja Kott
  Skarbnik - Irena Kiler
  Członkowie :
  - Alicja Serdak
  - Ewa Chlebicka
  - Zbigniew Jurkowski
  - Waldemar Hass

  "Mały Jakub" - członek honorowy
  Wystąpienie do WZC o nadanie tytułu "honorowego członka"
  Skan listu od opiekuna Jakuba, p. Zenona Gmura
  Zdjęcia "Małego Jakuba"
  Prośba o darowiznę

  Członkowie kapituły:

  1. Waldemar Chlebicki
  2. Danuta Dmochowska
  3. Dariusz Dmochowski
  4. Bożena Glądała
  5. Krzysztof Glądała
  6. Ewa Golba
  7. Leszek Golba
  8. Irena Jurkowska
  9. Helena Kaczmarek
  10. Józef Małkowicz
  11. Halina Mamzer
  12. Jerzy Mandziuk

  Komisja rewizyjna :

  1. Jan Witkowski - Przewodniczący
  2. Józef Czerwiński
  3. Paweł Czerwiński