Gość w Jakubowie

Przeżywając po raz pierwszy w Kościele w Polsce Jubileuszowy Rok Świętego Jakuba Starszego Apostoła, dnia 30 kwietnia 2010 r. gościliśmy w naszym Sanktuarium w Jakubowie niezwykłych pielgrzymów.

Z okazji III rocznicy powstania naszego Sanktuarium oraz poświęcenia szybu górniczego KGHM Polska Miedź S.A i nadaniem jemu imienia „Święty Jakub”, przybył od grobu Świętego Jakuba z Santiago de Compostella w Hiszpanii Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Julian Barrio Barrio. Pasterz naszej diecezji Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Stefan Regmunt przywitał zacnego gościa przekazując dar w postaci obrazu Świętego Jakuba Starszego Apostoła.

W Uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszej Kurii Biskupiej z Zielonej Góry, kapłani związani z kultem Świętego Jakuba z całej Polski, przedstawiciele Kapituły naszego Sanktuarium, członkowie Bractwa Św. Jakuba z Jakubowa, Ośna Lubuskiego i Żabna oraz licznie zgromadzeni pielgrzymi z Polski i zagranicy.

Zdjęcia z Uroczystości w galerii.

 

Oto co o Uroczystościach i pielgrzymce Juliana Barrio Barrio do Polski piszą agencje prasowe :

Więcej: Gość w Jakubowie

 

J. E. Księdza Arcybiskupa Juliana Barrio Barrio

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu.

W dzisiejszych czasach, tak samo jak i na przestrzeni historii, Kościół w Hiszpani oświetla całą wspólnotę chrześcijańską światłem orędzia Jezusowego, głoszonego przez św. Jakuba Apostoła. Orędzia które, przyjęte całym sercem, umacnia naszą wiarę, przyczynia się do pełniejszego poznania osoby Chrystusa, utwierdza godność człowieka i utrwala więź braterską. Pierwszy męczennik wśród apostołów przypomina swoim świadectwem słowa Pana Jezusa: „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39).

Więcej: J. E. Księdza Arcybiskupa Juliana Barrio Barrio

   

Harmonogram

Wybrane punkty programu uroczystości związanych z wizytą

Arcybiskupa Santiago de Compostela Juliana Barrio Barrio w Polsce,

w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, w Jubileuszowym Roku Jakubowym, które odbędą się 30 kwietnia 2010 r. (piątek)

Więcej: Harmonogram

   

ŚLUBY CZŁONKÓW BRACTWA W JUBILEUSZOWYM ROKU JAKUBOWYM

ŚLUBY CZŁONKÓW BRACTWA

W JUBILEUSZOWYM ROKU JAKUBOWYM

ZŁOŻONE NA JASNEJ GÓRZE

PODCZAS III OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI

WIERNYCH I CZCICIELI

ŚWIĘTEGO JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA W POLSCE

Jasna Góra 1 maja 2010r.

 

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico-Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływa pięć lat od radosnego dnia, w którym powstało nasze Stowarzyszenie Bractwo świętego Jakuba Starszego Apostoła z siedzibą w Jakubowie i oddziałami w Więcławicah Starszych, Szczyrku, Żabnie i Ośnie Lubuskim , oto my, członkowie Bractwa, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, aby odnowić nasze ślubowanie.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy, wszystkie nasze poczynania związane z ożywianiem kultu św. Jakuba Starszego Apostoła w Kościele Polskim.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy Ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej.

[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, szerząc kult świętego Jakuba Starszego Apostoła w Polsce
– [Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady!

Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi Ciebie troszczyć się o pielgrzymów zdążających do Grobu Świętego Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostella szlakami prowadzącymi z Polski
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy

Matko Chrystusowa i Królowo Pielgrzymów!

Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska!

Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico-Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!

Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

   

Strona 7 z 30